May 2019 con't [ Rolling Thunder XXXII + Stockyard Lunch ride + Susan B Komen Walk + Swing Dance Class ]